Noccela är ett unikt stöldskyddssystem

 • Högsta säkerhet även mot proffesionella tjuvar.

 • Inga falsklarm p.g.a ny modern teknik.
 • Inga larmbågar behövs.
 • Hjälper personalen att uppmärksamma när en kund behöver hjälp. Salesboostfunktion.
 • Statistik från ex. provade jackor i provhytt. Bra att veta om det ex. är en lyckad kollektion.

Noccela kan installeras i alla butiker och är särskilt lämpligt till

 • Dyrare varor – Högsäkerhetslarmbrickor
 • Stora butiker – Svårt att få översikt över stölder eller kunder som behöver hjälp.
 • Statistik – Över provade / köpta varot e.t.c.
 • Komplement – Till vanliga larmbrickor / etiketter, och stöldbågar.

Ert vanliga stöldskyddssystem kan ni ha kvar!

Statistikinformation:

 • Butikspersonalens aktivitetslogg görs synlig

 • Reaktionstider för kundservice

 • Sålda varor efter kunden blivit servad

 • Varornas rörelser i butiken t ex. hur många gånger har den varit i povhytten
 • Hur har kundernas provat / gått med varorna

 • Mest populär områdena i butiken

 • Försök till stöld loggas i realtid

 • Försäljningsinfo / besök där kunden provat t ex. en jackan visas i realtid

Noccelasystemet vill förbättra lönsamheten i butiken genom:

 • Högsta säkerhet mot stölder – få personalen att fokusera på riktiga kunder.
 • Hjälpa personalen att få indikation när kunden behöver service.

 • Statistik över varornas rörelser etc. i butiken.
 • I kundportalen kan du följa händelserna i butiken.

Noccelasystemets tekniska fördelar:

Inga larmbågar – Öppen entré.

Inga falska larm vid entrén.