Avaktiverare och påminnare för kassa disken

  • För AM och RF system
  • Avtagare för larmbrickor

  • För alla typer av larmbrickor

  • Datamodul för uppkoppling / fjärrservice

Du larmar av dina larmetiketter med våra avaktiverare. Finns både med ljud eller utan ljud. I AM för elektronisk avaktiverare eller mekanisk. Skiljer sig åt att du kan larma av högre ovanifrån avlarmarplattan när du på den mekaniska måste dra etiketten mot plattan. Den med ljud ger en liten signal att du larmat av. Fungerar även som en påminnare för dina larmbrickor så du vet att du larmat av dessa.